KANCELARIA RADCY PRAWNEGO


 

JOLANTA STADNIK-JĘDRUCH

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO


 

JOLANTA STADNIK-JĘDRUCH

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO


 

JOLANTA STADNIK-JĘDRUCH

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO


 

JOLANTA STADNIK-JĘDRUCH

O Mnie

Radca Prawny Jolanta Stadnik-Jędruch posiada długoletnie doświadczenie, które zdobyła w kancelariach prawnych w Krakowie. Własną kancelarię założyła w 2013r. Równolegle prowadzi obsługę prawną w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Radca prawny Jolanta Stadnik-Jędruch odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, uzyskując wpis na listę radców prawnych w tejże Izbie. Obecnie wpisana jest na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

W trakcie kariery zawodowej zdobywała doświadczenie w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Kozłowskiej Wentlandt w Krakowie, w Kancelarii Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni w Krakowie, w Kancelarii Radców Prawnych „Łatała i Wspólnicy” w Krakowie oraz w Kancelarii „Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci Spółka Partnerska” w Krakowie.

W czasie studiów w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego aktywnie uczestniczyła w działalności naukowej. Studiowała na Universita degli Studi del Molise – Campobasso – Włochy, w ramach wymiany studenckiej programu Socrates – Erasmus. W 2007 r. ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym a jej praca magisterska pod tytułem „Ochrona oznaczenia pochodzenia towaru i oznaczenia geograficznego na tle ustawodawstwa polskiego, europejskiego i umów międzynarodowych” została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat własności przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ukończeniu studiów przez okres 5 lat prowadziła działalność naukową i pracowała jako asystent w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu prawa cywilnego.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych m.in. :                                                                                                                      

1. Bezpieczeństwo w szkole na tle doświadczeń amerykańskich (w:) Bezpieczeństwo uczelni, bezpieczeństwo szkoły, red. J. Konieczny, Kraków 2006 r.

2. Czarny wywiad w biznesie (w:) Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu, red. J. Konieczny, Kraków  2008 r.

3. Chroniona tradycja, Monitor Prawniczy, nr 4 /2009 .    
                 

4. Rozdział IV pt. Stworzenie regulacji prawnych sprzyjających współpracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami twórcami projektów wynalazczych (w:) praca zbiorowa B. Bugajski, A. Nowak-Gruca, J. Szwaja (kierownik zespołu), J. Stadnik,  B.Więzowska „Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami  wynalazków, wzorów  użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw  i uzyskania wzajemnych korzyści”, publikacja ukazała się na stronie Ministerstwa Gospodarki w dniu 14.04.2009 ,    
 

5. Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – analiza nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych – Monitor Prawniczy nr 21/2009.

6. Współautor, Prawo zobowiązań. Materiały dydaktyczne, red. J.Szwaja, Kraków 2010.

7. Możliwość udzielenia pełnomocnictwa w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - Monitor Prawniczy nr 10/2012.

8. Możliwość ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na tle zmian wprowadzonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej-  Monitor Prawniczy 1/2013.                 


Kancelaria Radcy Prawnego 

Jolanta Stadnik-Jędruch


ul. Władycze 1/1

37-700 Przemyśl


tel:  694  655  220


e-mail: radca@kancelariastadnikjedruch.pl


NIP 795 225 05 29

REGON 18100920

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  

32 1910 1048 2670 9586 9198 0001